خصلت فردا دیر بودنه اونه امروز باید کنار هم باشیم و همدیگه روعاشقانه دوست داشته

باشیم و لذت ببریم در کنار هم بودن قدیمیا راست میگن کار امروز و نباید انداخت به فردا

امروز و هر روز عاشق هم باشیم ...........................

تاريخ : 26 / 2برچسب:دلنوشته فراق, | 2:18 قبل از ظهر | نويسنده : الناز پوراسماعیلی |